Elementtikirjasto

elementtikirjasto.png

Kyselyn sisältö muodostetaan elementtikirjastosta löytyvistä elementeistä. Nämä on jaettu eri ryhmiin niiden tyyppien mukaan.

Sisältöelementit eli elementit, jotka eivät ole kysymyksiä ja joiden avulla ei kerätä tietoja:

 • Otsikko - Lisää kyselysivulle pääotsikoita ja väliotsikoita
 • Tekstikappale – Tekstiin voi lisätä erilaisia efektejä kuten kursivoinnin tai lihavoinnin markdown-kieltä käyttämällä.
 • Kuva – Huomioithan, että kuvatiedostojen ei kannata olla kovin suuria (alle 500 kt/kb), jotta ne eivät hidasta kyselyn latautumista hitaammilla yhteyksillä ja laitteilla. 
 • Youtube- ja Vimeo-videot
 • Äänite
 • Pystyväli – Jos haluat suurentaa esimerkiksi kahden elementin väliin jäävää tilaa tai visualisoida erityylisiä ja -värisiä poikkiviivoja kyselysivulle
 • Ponnahduspainike – Jos haluat piilottaa osan tekstistä (esim. ohjeet, tietosuojaseloste) painikkeen taakse. Huom! Karttakysymyksiin liittyvä ponnahdusikkuna luodaan eri tavalla, ks. seuraava osio.
 • Tiedoston lataaminen – Jos haluat, että vastaaja voi ladata kyselystä esim. tietosuojaselosteen tai muun infopaketin tarkempaa tarkastelua varten.

Kysymyselementit:

Karttapohjaiset kysymykset:

 • Karttapiste – Vastaaja piirtää pisteen kartalle/ interaktiivisen kuvan päälle.
 • Karttaviiva – Vastaaja piirtää viivan kartalle/ interaktiivisen kuvan päälle.
 • Kartta-alue – Vastaaja piirtää alueen kartalle/ interaktiivisen kuvan päälle.
 • Klikattava karttakohde eli voit tuoda kartalle kohteita (piste, viiva, alue), joita klikkaamalla avautuu ponnahdusikkuna, jossa on lisää tietoa ja/tai kysymyksiä kohteeseen liittyen.

Monivalintakysymykset:

 • Valitse yksi – Vastaaja voi valita vaihtoehdoista yhden.
 • Valitse monta – Vastaaja voi valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon.
 • Monivalintaruudukko – Monivalintakysymys, jossa vastaaja vastaa useampaan samantyyppiseen kysymykseen.
 • Äänestyskysymys – Muuten samanlainen kuin Valitse yksi, mutta vastaaja näkee, miten kaikkien vastaajien vastaukset ovat jakaantuneet.

Monivalintakysymysten (ruudukkoa lukuunottamatta) vaihtoehtoina voi käyttää myös kuvia tai ikoneita. Valitse yksi -kysymyksessä vastaajia on myös mahdollista ohjata eri kyselysivuille vastauksen mukaan.

Muut kysymykset:

 • Numerokysymys – Vastaaja vastaa luvulla, esim. vuosiluku.
 • Liukukytkinkysymys – Kysymyksessä vastaaja liikuttaa liukukytkintä kahden ääripään välissä haluamaansa suuntaan. Tätä voidaan käyttää joko numeroasteikon tai mielipideasteikon (esim. Erittäin hyvä – Erittäin huono) kanssa.
 • Arvoväli – Vastaaja antaa vastauksensa lukuvälinä, esim. 100-500.
 • Yksittäinen valintaruutu – Lisää kyselyyn yhden check box–tyyppisen ruudun. Voidaan käyttää esimerkiksi kyselyn alussa pyydettäessä vastaajia kuittaamaan jokin asia.
 • Tiedoston lataus – Pyydä vastaajaa jättämään oma kuva-, ääni-, video-, GeoJSON- tai tekstitiedosto vastauksena. Tämän avulla voit myös mahdollistaa vastaamisen ääniviestien avulla.

Osallistavan budjetoinnin kysymykset:

 • Budjetointikysymys – Vastaaja jakaa budjetin annettujen vaihtoehtojen kesken
 • Karttabudjetointikysymys – Vastaaja jakaa budjetin eri kohteiden kesken sijoittamalla kohteet kartalle

Toiminnalliset elementit:

 • Somelinkki – Luo painike, jonka avulla vastaajat voivat jakaa kyselyä helposti omiin sosiaalisen median kanaviinsa.
 • UTM-seuranta – Tämän avulla voit seurata esim. miltä sivulta vastaaja on päätynyt kyselyyn. Huom! Vaatii myös kyselyn linkin muokkaamista.
 • Paneelin seuranta – Jos kyselyn vastaajat saavutetaan paneeliyrityksen kautta.
 • Laitteen tiedot – Tämän avulla voit kerätä tietoa, millaisella laitteella vastaajat vastasivat (esim. mobiili, läppäri...).
 • Sivuhyppy – sivuhyppyelementin avulla voit ohjata vastaajat suoraan esim. sivulta 3 sivulle 6. Toiminto on hyödyllinen tapauksissa, joissa vain osa vastaajista näkee sivun 3, ja heidän halutaan ohittavan myös sivut 4 ja 5.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.