Kysymystyypit ja muut sisältövaihtoehdot (elementtikirjasto)

elementtikirjasto.png

Kyselyn sisältö muodostetaan elementtikirjastosta löytyvistä elementeistä. Nämä on jaettu eri ryhmiin niiden tyyppien mukaan.

Sisältöelementit eli elementit, jotka eivät ole kysymyksiä ja joiden avulla ei kerätä tietoja:

 • Otsikko - Lisää kyselysivulle pääotsikoita ja väliotsikoita
 • Tekstikappale – Tekstiin voi lisätä erilaisia efektejä kuten kursivoinnin tai lihavoinnin markdown-kieltä käyttämällä.
 • Kuva – Huomioithan, että kuvatiedostojen ei kannata olla kovin suuria (alle 500 kt/kb), jotta ne eivät hidasta kyselyn latautumista hitaammilla yhteyksillä ja laitteilla. 
 • Youtube- ja Vimeo-videot
 • Äänite – Voit liittää kyselyyn erilaisia audio-tallenteita.
 • Pystyväli – Jos haluat suurentaa esimerkiksi kahden elementin väliin jäävää tilaa tai visualisoida erityylisiä ja -värisiä poikkiviivoja kyselysivulle.
 • Ponnahduspainike – Jos haluat piilottaa osan tekstistä (esim. ohjeet, tietosuojaseloste) painikkeen taakse. Huom! Karttakysymyksiin liittyvä ponnahdusikkuna luodaan eri tavalla, ks. seuraava osio.
 • Tiedoston lataaminen – Jos haluat, että vastaaja voi ladata kyselystä esim. tietosuojaselosteen tai muun infopaketin tarkempaa tarkastelua varten.
 • Keskusteluelementti – Tämä on kommenttikenttä, jonka voit lisätä esimerkiksi klikattavaan karttaelementtiin (kuten esim. pisteeseen tai alueeseen kartalla). Vastaaja klikkaa karttakohdetta, ja jättää kommenttinsa aukeavaan ponnahdusikkunaan. Vastaaja voi myös nähdä, mitä muut ovat kommentoineet. Kommentointi vaatii aina kirjautumisen sähköpostilla.

Kysymyselementit:

Karttapohjaiset kysymykset:

 • Karttapiste – Vastaaja piirtää pisteen kartalle/ interaktiivisen kuvan päälle.
 • Karttaviiva – Vastaaja piirtää viivan kartalle/ interaktiivisen kuvan päälle.
 • Kartta-alue – Vastaaja piirtää alueen kartalle/ interaktiivisen kuvan päälle.
 • Klikattava karttakohde eli voit tuoda kartalle kohteita (piste, viiva, alue), joita klikkaamalla avautuu ponnahdusikkuna, jossa on lisää tietoa ja/tai kysymyksiä kohteeseen liittyen.

Monivalintakysymykset:

 • Valitse yksi – Vastaaja voi valita vaihtoehdoista yhden.
 • Valitse monta – Vastaaja voi valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon.
 • Monivalintaruudukko – Monivalintakysymys, jossa vastaaja vastaa useampaan samantyyppiseen kysymykseen.
 • Äänestyskysymys – Muuten samanlainen kuin Valitse yksi, mutta vastaaja näkee, miten kaikkien vastaajien vastaukset ovat jakaantuneet.

Monivalintakysymysten (ruudukkoa lukuunottamatta) vaihtoehtoina voi käyttää myös kuvia tai ikoneita. Valitse yksi -kysymyksessä vastaajia on myös mahdollista ohjata eri kyselysivuille vastauksen mukaan.

Muut kysymykset:

 • Numerokysymys – Vastaaja vastaa luvulla, esim. vuosiluku.
 • Liukusäädin – Kysymyksessä vastaaja liikuttaa liukukytkintä kahden ääripään välissä haluamaansa suuntaan. Tätä voidaan käyttää joko numeroasteikon tai mielipideasteikon (esim. Erittäin hyvä – Erittäin huono) kanssa.
 • Arvoväli – Vastaaja antaa vastauksensa lukuvälinä, esim. 100-500.
 • Yksittäinen valintaruutu – Lisää kyselyyn yhden check box–tyyppisen ruudun. Voidaan käyttää esimerkiksi kyselyn alussa pyydettäessä vastaajia kuittaamaan jokin asia.
 • Tiedoston lataus – Pyydä vastaajaa jättämään oma kuva-, ääni-, video-, GeoJSON- tai tekstitiedosto vastauksena. Tämän avulla voit myös mahdollistaa vastaamisen ääniviestien avulla.
 • Päivämäärävalitsin – Vastaaja voi valita päivän kalenterista.

Osallistavan budjetoinnin kysymykset:

 • Budjetointikysymys – Vastaaja jakaa budjetin annettujen vaihtoehtojen kesken
 • Karttabudjetointikysymys – Vastaaja jakaa budjetin eri kohteiden kesken sijoittamalla kohteet kartalle

Toiminnalliset elementit:

 • Somelinkki – Luo painike, jonka avulla vastaajat voivat jakaa kyselyä helposti omiin sosiaalisen median kanaviinsa.
 • UTM-seuranta – Tämän avulla voit seurata esim. miltä sivulta vastaaja on päätynyt kyselyyn. Huom! Vaatii myös kyselyn linkin muokkaamista.
 • Paneelin seuranta – Jos kyselyn vastaajat saavutetaan paneeliyrityksen kautta.
 • Laitteen tiedot – Tämän avulla voit kerätä tietoa, millaisella laitteella vastaajat vastasivat (esim. mobiili, läppäri...).
 • Sivuhyppy – sivuhyppyelementin avulla voit ohjata vastaajat suoraan esim. sivulta 3 sivulle 6. Toiminto on hyödyllinen tapauksissa, joissa vain osa vastaajista näkee sivun 3, ja heidän halutaan ohittavan myös sivut 4 ja 5.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.