Karttojen, kuvien ja muiden materiaalien lataaminen

Voit aina käyttää Maptionnaire-kyselyillä ja sivuilla omia kartta-, kuva-, audio- ja tekstitiedostojasi. Näitä aineistoja kutsutaan Maptionnairessa materiaaleiksi. Voit ladata tiedostoja suoraan kysely- tai sivumuokkaustilassa, mutta ehkä kätevintä on ladata ne ensin Materiaalit-osioon, jolloin niitä voi lisätä kyselyyn/sivuille vain klikkaamalla. Materiaalit -osio toimii siis organisaationne materiaalipankkina. 

Materiaalit jaetaan tyypin mukaan eri välilehdille (Kartat, Kuvat, Äänitteet, Dokumentit ja Arkistoidut). Kaikki materiaalityypit ladataan samalla prosessilla, jonka selitämme näissä ohjeissa kuvatiedoston avulla. Yksityiskohtaisempia ohjeita eri materiaalityypeistä löydät englanninkielisestä käyttöoppaasta.

Tässä kuitenkin muutamia keskeisiä materiaalikohtaisia ohjeita:

Kuvat

 • Lataa tähän osioon ne kuvat, joita haluat käyttää taustakuvina (interaktiiviset ja ei-interaktiiviset), sekä muina kuvituskuvina.
 • Kuvatiedostojen yhteenlaskettu koko yhdellä kyselysivulla on hyvä pitää alle 1 Mt/MB, jotta hitaimpiakin yhteyksiä ja laitteita käyttävät vastaajat voivat ladata kyselyn ongelmitta. Huomaathan, että kuvatiedostojen kokoa ei voi tällä hetkellä muokata Maptionnairessa.
 • Suosittelemme, että jokaiselle kuvalle määritellään vaihtoehtoinen kuvateksti, jolla mahdollistetaan kyselyjen ja sivujen saavutettavuus näkövammaisille vastaajille. Hyvä vaihtoehtoinen kuvateksti on selkeä, ja kuvailee mitä kuvassa näkyy.

Kartat

Maptionnairessa voi systeemikarttojen lisäksi käyttää WMS-, WMTS- ja WFS-tasoja, shapefileja, GeoJSON-tiedostoja, Bing- ja Mapbox-karttoja sekä XYZ-karttoja. Lokakuusta 2023 lähtien myös Cloud Optimized GeoTIFFien käyttö on ollut mahdollista. Maptionnaire käyttää yleisesti WGS84-koordinaatistoa (EPSG:4326/3857), joskin shapefilejen ja WMTS-tasojen kohdalla muutkin koordinaattijärjestelmät käyvät.

WMS- ja WMTS-tasot

 • Huomaathan, että Maanmittauslaitoksen (MML) kartat ovat joulukuusta 2020 lähtien käytettävissä vain luomalla yksityisen käyttäjätilin ja käyttämällä API-avainta. API-avaimen voi lisätä WMS- ja WMTS-karttoihin käyttämällä URL parametrit-asetusta. WMTS-karttojen tapauksessa muista myös aina tarkistaa, että oikea koordinaattisysteemi on valittuna (WGS84_Pseudo-Mercator) kohdassa Matrix set.

  wmsmml.png

Shapefilet:

 • Shapefile tulee ladata Maptionnaireen pakattuina zip-tiedostona. Sen tulee sisältää vähintään shp, .shx, .dbf ja .prj -tiedostot. 
 • Voit muokata karttakohteiden värejä, kokoja ja läpinäkyvyyttä sekä sitä, onko niillä näkyvät nimet. 
 • Huomaathan, että jos yksittäinen shapefile on iso (mielellään max. 1 Mt/MB), kannattaa siitä tehdä sen sijaan WMS-taso, tai 'leikata' siitä käyttöön ne kohteet, joille kyselyssä on käyttöä.

GeoJSONit:

 • GeoJSONien tulee olla koordinaattijärjestelmässä WGS84, ja niiden longitudin ja latitudin tulee olla desimaaleina. 
 • Kuten shapefilejen kohdalla, voit muokata karttakohteiden värejä, kokoja ja läpinäkyvyyttä sekä sitä, onko niillä näkyvät nimet. 
 • Huomaathan, että jos yksittäinen GeoJSON on iso (mielellään max. 1 Mt/MB), kannattaa siitä tehdä sen sijaan WMS-taso.

Käsinpiirretyt tasot:

Jos haluaisit lisätä kartalle kohteita, esimerkiksi merkitä vastaajille näkyviin aluerajauksen tai vaikkapa bussipysäkkien sijainteja, mutta sinulla ei ole valmiita tiedostoja tai GIS-ohjelmistoa käytössäsi, voit luoda yksinkertaisia karttatasoja suoraan Maptionairessa. Voit luoda käsinpiirrettyinä tasoina pistemäisiä, viivamaisia ja aluemaisia kohteita. Toiminto tallentaa luomasi tason materiaalipankkiisi GeoJSON-muotoisena karttatasona.

Tiedoston lataaminen materiaalipankkiin

 1. Mene projektitiimiin ja valitse osio Materiaalit. Klikkaa sitä painiketta, millaista materiaalia olet lataamassa.

  Screenshot 2023-09-01 at 4.51.42 PM.png

 2. Uusi latausikkuna aukeaa, ja voit valita ladattavan tiedoston koneeltasi. Kun tiedosto on ladattu, voit muokata sen eri asetuksia. Tallenna kuva klikkamalla Tallenna-painiketta.
 3. Kuvatiedosto näkyy nyt materiaalipankin Kuvat-välilehdellä korttina. Voit aina palata muokkaamaan tiedoston asetuksia, arkistoida tai poistaa sen kokonaan.

   

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.