Kysely- ja sivuasetukset

Koko kyselyä koskevat yleiset asetukset löytyvät kyselyn muokkaustilasta vasemmasta yläkulmasta. Asetukset on jaettu eri välilehdille:

kasetukset.png

Yleiset 

Sisäinen nimi – Nimi, joka näkyy vain kyselyn muokkaajille.

Kyselyn alkamis- ja loppumisaika – Aseta nämä kun olet valmis jakamaan kyselyn vastaajille. Alkamis- ja loppumisajat määrittävät, milloin vastaajat pääsevät kyselyyn. Kun kysely on sulkeutunut, siihen ei voi enää jättää vastauksia. 

Vaadi kirjautuminen – Jos haluat, että vastaajat luovat omat, maksuttomat Maptionnaire-käyttäjätilit vastatakseen kyselyyn.

Pyydä erillinen julkaisulupa – Jos haluat pyytää kyselyn lopussa erillistä julkaisulupaa vastaajan klikatessa Valmis.

Pyydä julkaisulupaa kyselyn alussa – Jos haluat pyytää lupaa alussa.

Tietosuojaseloste – Jos haluat pyytää julkaisulupaa, laita linkki organisaatiosi tietosuojaselosteeseen tähän kenttään.

Säilytä vastaajasessio – Tämä on oletusarvoisesti päällä jokaisessa kyselyssä. Asetuksella voit varmistaa, että samaa laitetta ja selainta käyttävä vastaaja voi palata vastaamaan kyselyyn myöhemmin menettämättä vastauksiaan. Tämä myös auttaa estämään sitä, että sama vastaaja vastaisi useaan kertaan. 

Huomaathan, että jos kyselyn vastaajien on tarkoitus käyttää samaa laitetta ja selainta vastaamiseen (esim. sama perhe, tutkija täyttää vastaukset omalla koneellaan osallistujille), kannattaa lisätä kyselyn URLiin eli linkkiin ns. reset-parametri, eli pääte ?reset=true. Tämän lisäyksen myötä joka kerta, kun kysely ladataan uudelleen käynnistyy uusi vastaajasessio.

Uudelleenohjaus kyselyn lopussa – Eli mille sivulle vastaajat ohjataan kun he ovat lähettäneet vastauksensa. Jos tämä jätetään tyhjäksi, vastaajat ohjataan Maptionnairen sivustolle new.maptionnaire.com.

Kieli

Tässä osiossa voit päättää kyselyn kieliasetuksista.

Pääkieli on kieli, jolla kysely aluksi luodaan. Se on hyvä päättää heti kyselyn rakentamisen aluksi. Pääkielen alapuolella on lista saatavilla olevista kielistä, eli kielistä, joille kysely voidaan kääntää. Pääkielen on oltava aina valittuna tässä listassa. Jos haluat kääntää kyselyn yhdelle tai useammalle kielelle, valitse ne listasta ja siirry käännöstyökaluun. Löydät ohjeet käännöstyökalun käyttöön täältä.

Huomaathan, että Maptionnaire kääntää automaattisesti vain ne osat kyselystä, jotka ovat vakiona, eli esim. karttapiirron ohjetekstit ja lopun Valmis-painike. Itse kyselyn sisällön kääntäminen on kyselyn laatijan/ tiimin vastuulla. 

Jos listassa ei ole mainittu kieltä, jota haluaisit käyttää, olethan yhteydessä tukipalveluumme (support@maptionnaire.com). Pystymme yleensä lisäämään uuden kieliversion noin viikossa.

Tyyli

Nimensä mukaisesti tämä osio sisältää erilaisia tyyliin liittyviä asetuksia. Voit esimerkiksi päättää kyselyn sivuasettelusta, ja lisätä sivunumerot ja etenemispalkin. Tässä osiossa voit myös kirjoittaa kiitosviestin kyselyn vastaajille; se näytetään vastaajan painettua Valmis-painiketta.

Kortti

Tässä osiossa voit määrittää, mitä kyselyn kortissa lukee. Sitä käytetään myös kyselylinkeissä Facebookissa ja Twitterissä.

Taustat

Tämän välilehden asetuksilla voit hallita kyselysi taustoja, eli karttoja, kuvia ja värejä.

Kyselyn tyyppi – Valitse kyselyn oletusarvoinen tausta. Jos haluat käyttää eri sivuilla eri tyyppisiä taustoja, ei tämän valitsemisella ole väliä, sillä yksittäisten kyselysivujen taustat päätetään aina sivuasetuksissa.

Taustaväri – Jos et halua käyttää kyselyn taustalla kuvaa tai karttaa, määritä sille jokin väri. Voit käyttää värikoodia tai valita värin skaalalta.

Taustakuvat – Jos haluat käyttää kyselyn taustalla kuvia, valitse ne tässä kohtaa ja määritä, millä sivuilla niitä käytetään.

Interaktiiviset taustakuvat – Interaktiiviset taustakuvat eroavat 'normaaleista' taustakuvista siten, että interaktiiviset kuvat toimivat kuin kartat: vastaajat voivat zoomata lähemmäs tai kauemmas, liikkua kuvassa ja jättää siihen merkintöjä. Toisin kuin kartoissa, interaktiivisissa taustakuvissa ei kuitenkaan ole koordinaattitietoa. Tyypillinen interaktiivinen kuva on suunnitelma tai visio, johon tekijät haluavat palautetta.

Järjestelmäkartat – Nämä ovat karttoja, jotka Maptionnaire tarjoaa käyttöön jokaisen lisenssin mukana. 

Pohjakartat – Pohjakartat ovat muodoltaan samanlaisia kuin järjestelmäkartat, mutta ero on siinä, että taustakartat ovat organisaatiosi palveluun tuomia. Esim. jos haluat käyttää kaupunkisi karttapalvelun tuottamaa opaskarttaa kyselyn taustana, valitse se Materiaaleista tai yhdistä siihen tässä kohtaa.

Karttatasot – Karttatasoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksinkertaisia karttatasoja, joita käytetään aina vain järjestelmä- tai taustakarttojen päällä. Esim. karttataso, jossa on kaupungin bussipysäkit yksinkertaisena pistedatana. Voit myös luoda tällaisia tasoja suoraan Maptionnairessa (Materiaalit > Luo kartta).

Löydät tarkemmat ohjeet taustojen asettamiseen tästä linkistä. Huom! Kyselyn kartan aloitussijainti määritetään kyselysivun asetuksissa.

Sivuasetukset

Kyselyn pääasetusten lisäksi jokaisella kyselysivulla on omat suppeammat asetusosionsa. Niiden kautta voit muokata yksittäisten sivujen ulkonäköä. Välilehdellä Asetukset voit antaa sivulle sisäisen otsikon tai valita kyseisen sivun taustatyypin sekä -kuvan tai -värin. Kartat-välilehdellä voit määritellä kartta-asetuksia kuten esim. karttanäkymän aloituspaikan tai sen, ovatko jotkin karttatasot piilotettuina aloitusnäkymästä, mutta valittavana karttamenusta.

sivuasetus.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.