Kyselyjen taustakartat ja -kuvat sekä sivuasettelu

Kyselyissä on automaattisesti taustana Mapbox Streets-kartta. Voit kuitenkin vaihtaa sen toisenlaiseen taustaan milloin vain. Voit käyttää samaa taustaa koko kyselyssä, tai päättää jokaisella kyselysivulla, millaista taustaa haluat käyttää juuri sillä sivulla. Kyselyissä voi käyttää neljää erilaista taustatyyppiä:

 • Karttoja (WMS, WMTS, Mapbox, shapefile...)
 • Taustakuvia
 • Interaktiivisia taustakuvia
 • Väritaustoja

Tarjoamme palvelussamme vapaasti käytettäväksi 15 erilaista taustakarttaa (mm. satelliittikarttoja, tavallisia katukartta-tyyppisiä taustakarttoja ja erilaisia tyyliteltyjä karttoja). Voit myös tuoda palveluun omia kuvia ja karttojasi, sekä luoda yksinkertaisia karttatasoja suoraan Maptionnairessa. 

taustat.png

Interaktiivisen taustakartan asettaminen

Maptionnairessa kartat jaetaan kolmeen eri kategoriaan:

1. Järjestelmäkartat

Taustakartat, jotka ovat mukana jokaisessa Maptionnaire-lisenssissä, ja joita voit halutessasi käyttää vapaasti. Kyselyissä on aina automaattisesti taustalla Mapbox Streets. Jos et halua käyttää sitä, poista se klikkaamalla pientä x:ää sen nimen perässä kyselyn asetusten Taustat -osiossa.

2. Pohjakartat

Kartat, jotka tuot itse palveluun, ja jotka ovat ns. kokonaisia karttoja eli eivät vain muutamia kohteita sisältäviä karttatasoja. Esim. WMS-palvelimen kautta tuotavat kuntien opaskartat ovat yleensä juurikin pohjakarttoja. Pohjakartta pysyy kyselyn karttanäkymässä aina alimmaisena (vertaa 3. Karttatasot).

3. Karttatasot

Karttatasot sisältävät vain rajatun määrän kohteita, esim. pisteitä tai alueiden rajoja. Niitä harvoin käytetään yksinään, vaan yleisimmin ne kerrostetaan laajemman pohjakartan päälle. Karttatasoja ovat esim. shapefile- ja GeoJSON-kartat. Huomaathan, että karttatasojen koko kannattaa pitää aina maltillisena (max n. 1 Mt/MB); isoimmista tasoista kannattaa luoda sen sijaan WMS-karttoja.

Voit myös luoda karttatasoja suoraan Maptionnairessa käsinpiirretyt karttatasot-toiminnallisuuden avulla.

taustat_copy.png

Ohjeet:

Jos käytät omia karttamateriaaleja, lataa kartta-aineistot joko ensin Materiaalit-osioon tai suoraan kyselyeditorissa menemällä kyselyn asetusten Taustat-välilehdelle. Taustat-osiosta löydät myös tarjoamamme Mapbox- ja Maptiler-järjestelmäkartat, jotka ovat valmiina käytettävissäsi. Voit selata ja valita niitä asettamalla kursorin kohtaan "Kirjoita ja hae"

 1. Mene kyselyasetusten välilehdelle Taustat ja valitse Kyselyn tyyppi-kohdasta interaktiivinen kartta.
 2. Valitse alla listatuista karttakohdista sopiva vaihtoehto, riippuen siis siitä, haluatko käyttää järjestelmäkarttoja, omia taustakarttojasi tai yksinkertaisia karttatasoja. Aseta kursori Lisää taso-tekstin vieressä olevaan tyhjään kenttään ja pääset selaamaan käytettävissä olevia karttoja. Valitse haluamasi kartat listalta klikkaamalla.
 3. Kartta on nyt lisätty kyselyyn. Sen nimi näkyy kentän yläpuolella ja perässä olevat numeroidut valintaruudut vastaavat kyselysivuja. Valitse, millä sivuilla haluat kartan käytön olevan mahdollista ja halutessasi muokkaa tason nimeä.
 4. Jos haluat asettaa kyselylle aloituspaikan, mene kyselyn sivuasetuksiin kohtaan Kartat. Voit asettaa jokaiselle kyselysivulle eri aloituspaikan. Jos taas haluat, että sama aloituspaikka toistuu seuraavilla sivuilla, aseta se vain ensimmäisellä karttasivulla - tällöin sijainti kopioituu automaattisesti myös seuraaville kyselysivuille (Huom! jos välissä on sivuja, joilla käytetään muita taustoja, aloituspaikka täytyy asettaa niiden jälkeen erikseen). 

Interaktiivisen taustakuvan asettaminen

interkaktiivinen.png

Interaktiiviset taustakuvat ovat tavallisia kuvatiedostoja, joilla ei ole koordinaatteja, mutta joiden päälle voit silti pyytää vastaajia piirtämään pisteitä, viivoja ja alueita. Kuvia ei siis saa lisättyä kartan päälle, vaan niitä käytetään yksinään kyselysivun taustana. Voit esimerkiksi lisätä suunnitelmavisualisointeja ja pohjapiirroksia interaktiivisina kuvina ja pyytää vastaajia merkitsemään kommenttinsa suoraan kuvan päälle. Vastaajat voivat myös zoomata kuvia lähemmäs ja kauemmas. Isoin suositeltu kuvatiedoston koko on 500 kb/kt.

Ohjeet:

 1. Kuten karttatiedostojen kanssa, aloita lataamalla kuvat joko materiaalipankkiin (osioon Kuvat).
 2. Mene kyselyn asetuksiin, ja valitse Taustat -välilehdellä kyselyn tyypiksi Interaktiivinen taustakuva.
 3. Valitse haluamasi kuvat asettamalla kursori Lisää taso-tekstin viereiseen tyhjään kenttään ja klikkaamalla haluamiasi kuvia. Kuvien perään ilmestyvät numerolaatikot symboloivat kyselysivuja, ja voitkin niiden avulla määrittää, millä kyselysivuilla haluat tehdä näiden kuvien käytön mahdolliseksi. Voit tehdä sivukohtaisia taustavalintoja sekä muokata kuvan asettelua (esim. zoom-taso) sivuasetuksissa.

Taustakuvan (ei-interaktiivinen) asettaminen

taustatkuva.png

Ei-interaktiiviset taustakuvat ovat staattisia, eli niitä voi käyttää ainoastaan kyselyn kuvituksena. Kuvien suositellut mittasuhteet ovat max. 1920×1080 pikseliä (yleisin käytetty läppärikoko), min. 1280×800 pikseliä (yleisin edullisen läppärin koko). Suosittelemme, että kuvatiedoston koko pidetään maltillisena, eli max. 500 kb/kt.

 1. Lataa kuvatiedostot joko suoraan materiaalipankkiin.
 2. Mene kyselyn asetusten välilehdelle Taustat. Valitse kyselytyypiksi Taustakuva.
 3. Alempana kohdassa Taustakuvat voit selata kuvia asettamalla kursorin Lisää kuva -kohdan tyhjän laatikon kohdalle. Valitse kyselyssä käytettävät kuvat klikkaamalla niitä listassa.
 4. Kuvatiedoston perässä olevat numerolaatikot vastaavat kyselysivuja ja voit niiden avulla määrittää, millä kyselysivuilla haluat tehdä näiden kuvien käytön mahdolliseksi. 

Väritaustan asettaminen

varitausta.png

Jos et halua käyttää karttoja tai kuvia taustana, voit myös asettaa taustaksi yksittäisen värin. Tämä tapahtuu menemällä kyselyasetuksiin välilehdelle Taustat. Valitse kyselyn tyypiksi Väri. Valitse sitten taustaväri värinvalitsimesta tai määrittämällä sen heksa-arvon. Voit myös asettaa eri sivuille eri värit kyselysivujen asetuksista välilehdellä Asetukset.

taustat_copy_2.png

Monien erilaisten taustojen käyttö samassa kyselyssä
 1. Mene kyselyn asetuksiin, ja valitse kaikki kuvat ja karttatasot, joita haluat käyttää, ja määritä, millä sivuilla haluat niitä käyttää. Kyselyn tyypillä ei nyt ole väliä. 
 2. Voit valita jokaisen yksittäisen sivun taustan niiden sivuasetuksista. Määritä ensin kohdassa Asetukset, minkälaista taustaa juuri tällä sivulla käytetään. Valitse sitten haluamasi tausta joko samalla välilehdellä (taustakuvat ja väritausta), tai välilehdellä Kartat (Huom! Pohja- ja systeemikarttoja ei voi valita sivuasetuksissa, joten jos haluat käyttää erilaista pohjakarttaa eri sivuilla, tulee sinun määrittää se kyselyn asetuksissa).

Sivuasettelu

Kyselyssä on yleensä automaattisesti käytössä kapea sivuasetus osiolle, jossa kyselyn tekstiosuudet ovat. Voit kuitenkin leventää tätä osiota kyselyasetuksista Tyyli-välilehdellä. Voit myös käyttää eri leveyksiä eri kyselysivuilla; tuolloin valitse asettelu suoraan sivuasetuksissa Asetukset-välilehdellä.

Niille kyselysivuille, joissa käytetään ei-interaktiivista taustakuvaa tai väriä taustana, voit myös määrittää, haluatko tekstiosion näkyvän sivun vasemmassa tai oikeassa laidassa tai sivun keskellä.

Huomaathan, että kun vastaaja käyttää vastaamiseen mobiililaitetta, asettelu on automaattisesti erilainen ja suunniteltu mobiililaitteen mittasuhteisiin ja käyttötapaan.

asettelu.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.