Kyselyjen taustakartat ja -kuvat sekä sivuasettelu

Kyselyissä on automaattisesti taustana Mapbox Streets-kartta. Voit kuitenkin vaihtaa sen toisenlaiseen taustaan milloin vain. Voit käyttää samaa taustaa koko kyselyssä, tai päättää jokaisella kyselysivulla, millaista taustaa haluat käyttää juuri sillä sivulla. Kyselyissä voi käyttää neljää erilaista taustatyyppiä:

  Karttoja
  Taustakuvia
  Väritaustaa
   Interaktiivisia taustakuvia

Tarjoamme palvelussamme vapaasti käytettäväksi 15 erilaista taustakarttaa (mm. satelliittikarttoja, 'perus'karttoja ja erilaisia tyyliteltyjä karttoja). Voit myös tuoda palveluun omia karttojasi, ja luoda ns. käsinpiirrettyjä karttatasoja. Erilaisia kuvatiedostoja on myös mahdollista tuoda palveluun.

asetukset_kyselyn_tyyppi.png

Interaktiivisen taustakartan asettaminen

Maptionnairessa kartat jaetaan kolmeen eri kategoriaan:

1. Systeemikartat

Taustakartat, jotka ovat mukana jokaisessa Maptionnaire-lisenssissä, ja joita voit halutessasi käyttää vapaasti.

2. Pohjakartat

Kartat, jotka tuot itse palveluun, ja jotka ovat ns. kokonaisia karttoja eli eivät vain muutamia kohteita sisältäviä karttatasoja. Esim. kuntien WMS-palvelujen kartat ovat yleensä juurikin pohjakarttoja.

3. Karttatasot

Karttatasot sisältävät vain rajatun määrän kohteita, esim. pisteitä tai alueiden rajoja. Niitä harvoin käytetään yksinään, vaan yleisimmin ne kerrostetaan yksityiskohtaisemman ja laajemman pohjakartan päälle. Karttatasoja ovat esim. shapefile- ja GeoJSON-kartat. Huomaathan, että karttatasojen koko kannattaa pitää aina maltillisena (max n. 1 Mt/MB); isoimmista tasoista kannattaa luoda sen sijaan WMS-karttoja.

Voit myös luoda karttatasoja suoraan Maptionnairessa käsinpiirretyt karttatasot-toiminnallisuuden avulla.

kartta_asetukset.png

Ohjeet:

 1. Lataa karttatiedostot joko Materiaalit-osioon suoraan tai menemällä kyselyn asetusten Kartat-välilehdelle. Voit myös käyttää palvelussa valmiina olevia karttoja.
 2. Mene kyselyasetusten ensimmäiselle välilehdelle (Yleiset) ja valitse Kyselyn tyyppi-kohdasta interaktiivinen kartta.
 3. Mene sitten välilehdelle Kartat. Kartat on jaettu yllä olevan luokituksen mukaan. Voit selata materiaalipankissasi olevia karttoja asettamalla kursorin Lisää taso-tekstin vieressä olevaan tyhjään kenttään. Valitse haluamasi kartat klikkaamalla.
 4. Kartan nimi näkyy nyt kentän yläpuolella. Sen perässä olevat numeroidut laatikot vastaavat kyselysivuja. Valitse, millä sivuilla haluat kartan käytön olevan mahdollista.
 5. Jos haluat asettaa kyselylle aloituspaikan, mene kyselyn sivuasetuksiin kohtaan Kartat. Voit asettaa jokaiselle kyselysivulle eri aloituspaikan. Jos taas haluat, että sama aloituspaikka toistuu, aseta se vain ensimmäisellä karttasivulla ja se kopioidaan muille kyselysivuille (Huom! jos välissä on sivuja, joilla käytetään muita taustoja, aloituspaikka täytyy asettaa niiden jälkeen erikseen). 

Interaktiivisen taustakuvan asettaminen

interkaktiivinen.png

Interaktiiviset taustakuvat ovat kuvia, joissa ei ole georeferointia, mutta joita haluat vastaajien kommentoivan karttamerkinnöillä. Tällaisia kuvia ovat esimerkiksi erilaiset visualisoinnit ja suunnitelmat, joiden ominaisuuksia haluat vastaajien kommentoivan suoraan. Vastaajat voivat myös zoomata kuvia lähemmäs ja kauemmas. Isoin suositeltu kuvatiedoston koko on 1 Mt/MB.

Ohjeet:

 1. Kuten karttatiedostojen kanssa, aloita lataamalla kuvat joko suoraan materiaalipankkiin (osioon Kuvat) tai kyselyasetuksissa kohdassa Kartat, jonka alin kategoria on interaktiiviset kuvat.
 2. Valitse kyselyasetusten Yleiset -välilehdellä kyselyn tyypiksi Interaktiivinen taustakuva.
 3. Valitse haluamasi kuvat Kartat -välilehdellä asettamalla kursori Lisää taso-tekstin viereiseen tyhjään kenttään ja klikkaamalla haluamiasi kuvia. Kuvien perään ilmestyvät numerolaatikot symboloivat kyselysivuja, ja voitkin niiden avulla määrittää, millä kyselysivuilla haluat tehdä näiden kuvien käytön mahdolliseksi. Voit tehdä sivukohtaisia taustavalintoja sivuasetuksissa, Asetukset-välilehdellä.

Taustakuvan (ei-interaktiivinen) asettaminen

taustakuva.png

Ei-interaktiiviset taustakuvat ovat staattisia, eli niitä voi käyttää ainoastaan kyselyn kuvituksena. Kuvien suositellut mittasuhteet ovat max. 1920×1080 pikseliä (yleisin käytetty läppärikoko), min. 1280×800 pikseliä (yleisin edullisen läppärin koko). Suosittelemme, että kuvatiedoston koko pidetään maltillisena, eli max. 1 Mt/MB.

 1. Lataa kuvatiedostot joko suoraan materiaalipankkiin tai kyselyn asetusten välilehdellä Tyyli.
 2. Mene kyselyn asetusten välilehdelle Yleiset. Valitse kyselytyypiksi Taustakuva.
 3. Mene välilehdelle TyyliKohdassa Taustakuvia voit selata kuvia asettamalla kursorin Lisää kuva -kohdan tyhjän laatikon kohdalle. Valitse kuvat klikkaamalla niitä.
 4. Kuvatiedoston perässä olevat numerolaatikot vastaavat kyselysivuja ja voitkin niiden avulla määrittää, millä kyselysivuilla haluat tehdä näiden kuvien käytön mahdolliseksi. Voit päättää, mitä kuvaa kullakin sivulla käytetään sivuasetuksista kohdasta Asetukset.

Väritaustan asettaminen

varitausta.png

Jos et halua käyttää karttoja tai kuvia taustana, voit myös asettaa taustaksi yksittäisen värin. Tämä tapahtuu menemällä kyselyasetuksiin välilehdelle Yleiset. Valitse kyselyn tyypiksi Väri. Mene sitten välilehdelle Tyyli, ja valitse taustaväri värinvalitsimesta tai määrittämällä sen heksa-arvon. Voit myös asettaa eri sivuille eri värit kyselysivujen asetuksista välilehdellä Asetukset.

vari.png

Monien erilaisten taustojen käyttö samassa kyselyssä
 1. Valitse kaikki kuvat ja karttatasot, joita haluat käyttää, kyselyn yleisasetuksissa, ja määritä millä sivuilla haluat käyttää niitä. Mene sitten välilehdelle Yleiset, ja valitse kyselyn tyyppi sen mukaan, mitä haluat näkyvän ensimmäisellä sivulla. 
 2. Voit valita jokaisen yksittäisen sivun taustan niiden sivuasetuksista. Määritä ensin kohdassa Asetukset, minkälaista taustaa juuri tällä sivulla käytetään. Valitse sitten haluamasi tausta joko samalla välilehdellä (taustakuvat ja väritausta), tai välilehdellä Kartat (Huom! Pohja- ja systeemikarttoja ei voi valita sivuasetuksissa, joten jos haluat käyttää erilaista pohjakarttaa eri sivuilla, tulee sinun määrittää se kyselyn asetuksissa).

Sivuasettelu

Kyselyssä on yleensä automaattisesti käytössä kapea sivuasetus osiolle, jossa kyselyn tekstiosuudet ovat. Voit kuitenkin leventää tätä osiota kyselyasetuksista Tyyli-välilehdeltä. Voit myös käyttää eri leveyksiä eri kyselysivuilla; tuolloin valitse asettelu suoraan sivuasetuksissa Asetukset-välilehdellä.

Niille kyselysivuille, joissa käytetään ei-interaktiivista taustakuvaa tai väriä taustana, voit myös määrittää, haluatko tekstiosion näkyvän sivun vasemmassa tai oikeassa laidassa tai sivun keskellä.

Huomaathan, että kun vastaaja käyttää vastaamiseen mobiililaitetta, asettelu on automaattisesti erilainen ja suunniteltu mobiililaitteen mittasuhteisiin ja käyttötapaan.

asettelu.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.