Tulosten lataaminen ja analysointi

Kun kyselyysi on kertynyt vastauksia, voit ladata kyselyn tulokset Excel-tiedostona omalle koneellesi. Jokaiseen Maptionnaire-lisenssiin sisältyy analyysityökalu, jota käyttämällä erityisesti karttamerkintöjen tarkastelu ja visualisointi on helppoa.

Excel-tulostiedoston lataaminen

 1. Mene Kyselyt-osion päänäkymään. Klikkaa Tulokset-painiketta kyselyn nimen oikealla puolella.

 2. Voit valita, haluatko ladata tulokset joko vain yhteen kyselyn versioon vai kaikkiin liittyen. Jos kyselystäsi oli useampi kieliversio, voit myös valita tulosten lataamisen kielittäin (yksi rivi per vastauskieli). Klikkaa sitten painiketta, jossa lukee Lataa tulokset Excel-taulukkona. Huomaathan, että jos vastauksia on runsaasti, voi tulosten lataamisessa kestää hetken.

  tulokset.png

Excel-tiedosto on jaettu useampaan välilehteen. Suosittelemme käyttämään ensimmäistä välilehteä (Respondents) ei-karttapohjaisten kysymysten analysointiin, sillä siinä yksi rivi vastaa yhtä vastaajaa. Vastaukset kysymyksiin on luokiteltu siinä järjestyksessä, kuin ne ovat kyselyssä. Se, miten vastaukset on esitetty, riippuu kysymystyypistä. Huomaathan, että TRUE/TOSI ja FALSE/EPÄTOSI monivalintakysymyksissä tarkoittavat "Tämä vaihtoehto valittiin" ja "Tätä vaihtoehtoa ei valittu".

Respondents-välilehden jälkeen on välilehti nimeltä Element Response Sheet. Siltä löytyy luettelo kaikista kyselyn karttakysymyksistä, sekä tieto siitä, millä välilehdeltä vastaukset niihin löytyvät. Jokainen karttakysymys on siis omalla välilehdellään. Jokaiselta karttakysymys-välilehdeltä löytyvät vastausten koordinaatit (WKT-muodossa), joiden avulla datan voi viedä esim. QGISiin, sekä vastaukset mahdollisiin ponnahdusikkuna-kysymyksiin.

Analyysityökalun käyttäminen

 

 1. Mene Kyselyt-osion päänäkymään. Klikkaa Analysoi-painiketta kyselyn nimen oikealla puolella.
 2. Vastauskaavioissa esitetään monivalinta- ja numero-pohjaisten kysymysten tulokset kaavioina. Voit muokata kaavioiden ulkonäköä ja ladata niitä kuvatiedostoina.

 3. Karttavastauksissa näytetään vastaajien kartalle asettamat merkinnät. Kun olet tämän osion alkunäkymässä, valitse ne karttakysymykset, joihin tulleita vastauksia haluat tarkastella (yksi analyysitaso = yhteen karttakysymykseen tulleet vastaukset). Huomaathan, että karttakysymyksen nimi otetaan karttapiirtopainikkeen tekstistä.

 4. Voit muokata tulosten esittämisen tyyliä Visualisoi-välilehdellä. 

 5. Välilehdellä Suodata voit suodattaa kartalla näkyviä vastauksia sen mukaan, mitä vastaajat vastasivat joko kyseisen karttakysymyksen ponnahdusikkuna-kysymyksissä tai muissa kyselyn kyselyissä.

 6. Välilehdellä Tutki voit nimenmukaisesti tutkia eri vastauksia.

 7. Välilehdellä Lataa voit taas ladata karttanäkymän kuvatiedostona tai sen sisältämät merkinnät shapefile- tai geoJSON-tiedostoina, jotka voi viedä esim. ArcGISiin.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.

Articles in this section