Jokaisessa Maptionnaire-kyselyssä voidaan käyttää kolmea erilaista karttakysymystyyppiä:

 • Karttapiste
 • Karttaviiva
 • Kartta-alue

Niiden toimintalogiikka on samanlainen, ainoastaan vastaajan merkitsemä asia (piste, viiva tai alue) kartalle on erilainen.

Ohjeet:

 1. Aseta taustakartta.

 2. Lisää karttakysymyselementti haluamallesi sivulle ja klikkaa sitä päästäksesi muokkaamaan sen sisältöä.

 3. Kirjoita kysymys ja piirtonapin teksti.

  Piirtonappi on painike, jota vastaaja klikkaa voidakseen tehdä merkinnän kartalle (alla olevassa kuvassa).

  mappoint_drawbutton_demo.png

  Piirtonappi on oletusarvoisesti tummanlila, mutta voit määrittää sille myös muun värin sekä kuvakkeen. Kuvakkeet tulevat Font Awesome - ikonikirjastosta, jonka sivuilla voit selata eri vaihtoehtoja.

  sept22_mapquestion.png

 4. Kustomoi kysymystä Lisäasetukset-välilehdellä

  Voit mm.:
  • Määrittää karttatason nimen. Vastaajan antamat vastaukset kysymykseen ovat aina hänen valittavissaan karttavalikosta. Tason nimi tulee automaattisesti piirtonapin nimestä, mutta tällä asetuksella voit määrittää karttatasolle muun nimen.
  • Piilottaa karttatason karttavalikosta.
  • Kirjoittaa ohjetekstin. Karttapiirtokysymyksiin kuuluu jo oletusarvoisesti lyhyet ohjetekstit, jotka ohjaavat vastaajaa eteenpäin. Tällä asetuksella voit kuitenkin määrittää lisäohjelaatikon, jonka vastaajat näkevät tehdessään merkintöjä kartalle.
  • Määrittää eri värin karttamerkinnälle kuin piirtonapissa. 
  • Määrittää vastausten vähimmäis- ja enimmäismäärät. Tämä mahdollistaa vastausten määrän rajoittamisen. Voit myös pakottaa vastaajat tekemään vähintään yhden karttamerkinnän, jotta he voivat edetä kyselyssä.
  • Piirtovastaus on asetus, jonka ollessa päällä vastaajat piirtävät reitin tai alueen ääriviivat ns. vapaalla kädellä. 
  • Pakottaa vastaajat tietylle zoomitasolle ennen merkinnän jättämistä määrittämällä minimizoomaustason. 

Haluatko tietää, mitä vastaajat ajattelevat eri paikoista? Kysy tarkentavia kysymyksiä ponnahdusikkunassa

a_quest_example_follow_up_questions.png

Ponnahdusikkuna tulee esiin, kun vastaaja on tehnyt kartalle merkinnän. Se on erinomainen tapa saada paikkaan sidottua, tarkkaa tietoa siitä, miten vastaajat kokevat ja käyttävät ympäristöään.

Ohjeet:

  1. Klikkaa kolmea pistettä 'elementtipalkin' oikeassa yläkulmassa. 

  2. Valitse avautuvasta valikosta Luo ponnahdusikkuna.

  3. Näet nyt ponnahdusikkunan luonnoksen. Lisää siihen sisältöä elementtikirjastosta. Kun haluat sulkea ikkunan, klikkaa seuraavaa sivua kyselyeditorin sivuvalikossa. Pääset takaisin muokkaamaan ikkunaa elementin kolmen pisteen valikosta.

map_popup_two.png

Karttakysymysten saavutettavuus

Valitettavasti digitaaliset kartat eivät ole ruudunlukijalla saavutettavia, mistä syystä ne on jätetty myös EU:n ja Suomen saavutettavuuslainsäädännön ulkopuolelle. Tästä syystä suosittelemme lisäämään karttakysymyksen oheen myös mahdollisuuden vastata karttakysymykseen kirjallisesti (Avoin kysymys-elementtiä hyödyntämällä).

Karttakysymyksillä kerättävät vastaukset

Karttakysymyksillä kerättävä vastausdata on aina ladattavissa Maptionnairesta teksti- ja shapefile/geoJSON-muodossa:

 • Excel-tulosdatassa jokainen karttakysymys on omalla välilehdellään. Niissä on mukana koordinaatit (WKT- ja lat./lon.- muodoissa) sekä mahdolliset ponnahdusikkunassa olleet kysymykset.
 • Karttavastauksia voi analysoida ja visualisoida jokaiseen Maptionnaire-lisenssiin kuuluvassa analyysityökalussa. Sieltä vastausdatan voi ladata joko kuvatiedostona (PNG) tai shapefile/geoJSON-karttatiedostona.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.