Osbu-prosessin ensimmäisessä vaiheessa osallistujilta kerätään ideoita, joista voidaan myöhemmin äänestää.

Ideakysely on käytännössä ideoidenkeruulomake. Osallistuja kirjoittaa siihen ideansa nimen/otsikon ja lyhyen kuvauksen siitä. Häntä voidaan myös pyytää luokittelemaan idea tiettyyn teemaluokkaan (jos projektissa käytetään sellaisia) ja merkitsemään sen sijainti kartalle. Nämä neljä tietoa (idean nimi, kuvaus, teemaluokka ja sijainti) siirtyvät osbun hallintapuolelle, jossa kunnan asiantuntijat voivat arvioida ideat.

Kyselyssä voi olla myös muita kysymyksiä tai elementtejä (esim. tekstiä, ohjeita, kuvia, videota), mutta on huomattava, että niiden vastaukset löytyvät kyselyn vastausdatasta eivätkä siirry automaattisesti Projektit-osioon osbuprojektin hallintapuolelle.

Esimerkki ideakyselystä löytyy täältä.

Ohjeet ideakyselyn luomiseen

Kysely luodaan kuten mikä tahansa muukin Maptionnairella toteutettu kysely. Perusohjeet kyselyn luomiseen löydät täältä.

Ainoa poikkeus ideakyselyn teossa ovat kysymyselementtien Osbu-lehdeltä löytyvät asetukset, mitkä pitää muistaa laittaa päälle. Niiden avulla varmistetaan, että tiedot (idean nimi, kuvaus, teemaluokka ja sijainti) siirtyvät osbun hallintapuolelle.

Idean nimen kysyminen:

 1. Lisää kyselyyn elementti nimeltä Avoin kysymys elementtikirjastosta.

  avokysymys.png

 2. Kirjoita elementin otsikoksi se asia, mitä sillä kysytään (esim. "Idean nimi"). Voit myös esim. muokata kirjoituskentän kokoa ja asettaa merkkirajoituksen.

  idea.png

 3. Mene sitten elementin asetuksissa välilehdelle Osbu. Valitse Idean nimi

  ideannimi.png

Kuvaus-kysymys rakennetaan samalla tavalla, mutta Osbu-välilehdellä tyypiksi valitaan Idean kuvaus.

Teemaluokka/Tägi-kysymys:

Jos haluat, että vastaaja valitsee useammasta idealleen teemaluokan, lisää kyselyyn Valitse yksi vaihtoehto-elementti. Kirjoita teemaluokat vastausvaihtoehdoiksi. Mene sitten välilehdelle Osbu, ja valitse Tägi 1.

Idean sijainti:

Jos haluat vastaajan merkitsevän ideansa sijainnin kartalle, lisää kyselyyn elementti nimeltä Karttapiste. Valitse Osbu-välilehdeltä kysyttäväksi asiaksi Idean sijainti.

Muut tärkeät asetukset:

Kyselyn asetukset > Yleiset:

vastaajasessio_uudelleenohjaus.png

 • Aseta kyselylle alkamis- ja päättymisajat
 • Mieti, onko Säilytä vastaajasessio-asetus hyvä laittaa pois päältä. Asetuksen tarkoitus on mahdollistaa, että vastaaja voi palata muokkaamaan ideaansa ja estää spämmiä. Jos haluat, että sama vastaaja voi jättää useamman idean, voi se kuitenkin olla ongelmallinen ja suosittelemme laittamaan sen pois päältä.
 • Uudelleenohjauslinkki on nettiosoite, johon vastaaja ohjataan, kun he ovat lähettäneet ideansa klikkaamalla Valmis-painiketta. Jos linkkiä ei ole annettu tässä asetuksessa, heidät ohjataan Maptionnairen etusivulle. Suosittelemme sen sijaan ohjamaan vastaajat esim. osbu-projektin etusivulle.

Tärkeää!

 • Ideakyselyn lopussa idean jättäjän tulee klikata Valmis, jotta idea kulkeutuu osbu-hallintapuolelle – tästä on hyvä mainita kyselyssä.
 • Idean nimeä, kuvausta, sijaintia ja luokitusta voi kysyä vain kerran. Et siis voi rakentaa kyselyä, jossa olisi esim. kaksi kysymystä, jotka olisi molemmat merkattu Osbu-osiossa idean kuvaukseksi.
 • Ideakyselystä voi luoda myös eri kieliversioita ja sille voidaan luoda lyhytlinkki ja QR-koodi.
Kuinka monta ideaa yksi vastaaja voi jättää?

Oletusarvoisesti vain yhden, mutta tämä on helposti muokattavissa.

Kaikissa kyselyissä on automaattisesti päällä asetus nimeltä Säilytä vastaajasessio. Asetus löytyy osiosta Kyselyn asetukset > Yleiset. Asetus mahdollistaa sen, että vastaaja voi palata muokkaamaan ideaansa. Samalla se kuitenkin tekee vaikeaksi useamman vastauksen jättämisen eli spämmäämisen.

Jos haluat, että sama vastaaja voi jättää useamman idean, on hyvä laittaa tämä asetus pois päältä. Ohjeista vastaajia jättämään vastauksensa klikkaamalla Valmis-painiketta kyselyn lopussa. Tämän jälkeen he voivat mennä kyselyyn uudestaan ja jättää uuden idean. Tällöin kyselyn uudelleenohjauslinkiksi (Kyselyn asetukset > Uudelleenohjaus) on hyvä määrittää sivusto, jolla kyselyn linkki on.

 

Mitä jos vastaaja unohtaa lähettää ideansa?

Jos vastaaja ei kuitenkaan muista klikata Valmis, voit aina nähdä hänen jättämänsä idean lataamalla kyselyn tulokset Tulokset-osiosta.

Screenshot 2023-08-15 at 2.55.23 PM.png

Jos haluat sisällyttää idean osbu-prosessiin, voit täyttää hänen jättämänsä tiedot uudestaan ideakyselyyn. Muista aina lopuksi klikata Valmis.

Miten paperisten vastausten kanssa menetellään?

Jos vastauksia on kerätty myös paperille tai suullisesti, projektityöntekijä voi täyttää ne kyselyyn kuin olisi vastaaja. Tällöin Säilytä vastaajasessio-asetuksen on hyvä olla pois päältä.

Pitääkö ideansa jättäviä pyytää tunnistautumaan?

Kyselystä voidaan tarvittaessa tehdä sellainen, että vain palveluun kirjautuneet voivat vastata siihen. Oletusarvoisesti kyselyt ovat kuitenkin aina kaikille avoimia.

Onko kyselyssä pakko käyttää karttaa?

Jos et kysy idean sijaintia, ei karttaa ole pakko käyttää vaikka se oletusarvoisesti taustalla onkin. Voit poistaa sen osiossa Kyselyn asetukset > Taustat ja määrittää taustaksi kuvan tai värin.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.